Terms And ConditionsΌροι Χρήσης - Πολιτική ΑπορρήτουΌΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ του ιστότοπου: www.artcoolcards.gr, www.artcoolcards.com (εφεξής ο "Ιστότοπος"), ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εταιρίας INTERACTIVE, οδός Λυσικράτους 88, Καλλιθέα, ΤΚ 176 74. Τηλ: +30 210 9570957, e-mail: [email protected], Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:125416301000 (εφεξής «Η Εταιρία»).Ξεκινώντας την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο μας δηλώνετε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστότοπου και τις πολιτικές που περιέχονται σε αυτόν, όπως κάθε φορά τροποποιούνται και ισχύουν. Σε περίπτωση που ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις πολιτικές του ιστότοπου μας, θα πρέπει να τον εγκαταλείψετε και να ΜΗΝ κάνετε χρήση του περιεχομένου του.Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, την πολιτική απορρήτου, την πολιτική του για τα Cookies και τα λοιπά κείμενα του ιστότοπου, σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώνουμε ρητά τους συνδρομητές μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ΄ αυτού, συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή την σελίδα για τυχόν αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου www.artcolcards.gr, www.artcoolcards.com, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές κατά τα ως άνω, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους των χρηστών.Για την χρήση του Ιστοτόπου ζητείται από τον επισκέπτη/χρήστη η αποδοχή της χρήσης από τον Ιστότοπο των Cookies. Η αποδοχή της χρήσης των cookies γίνεται από τον επισκέπτη / χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες όρους – πολιτική, όπως αναλυτικά εξηγείται κατωτέρω.
Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Συνεπώς, δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής και ιδίως εκμετάλλευσης (εμπορικής ή άλλης) του περιεχομένου του ιστότοπου, τμήματός ή παραγώγων του, εκτός εάν υπάρχει ειδική, γραπτή άδεια. Τέτοια χρήση, αντιγραφή και εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) θίγει άμεσα την εταιρεία μας (υλικά και ηθικά) και γεννά δικαίωμά της έναντι του επισκέπτη / χρήστη που τελεί την παράβαση προς αποζημίωση της υλικής, ηθικής, παρούσας ή μέλλουσας ζημίας μας.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Οι πληροφορίες και οι εφαρμογές που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς οποιαδήποτε, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπο. Η Εταιρία μας δεν εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, ούτε προβαίνει σε οποιεσδήποτε, ρητές ή σιωπηρές, δηλώσεις αναφορικά με τη χρήση ή με τα αποτελέσματα της χρήσης των στοιχείων του ιστότοπου και δη αναφορικά με την ορθότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία αυτών, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο αποκλεισμός της ευθύνης συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.Η Εταιρία μας προσφέρει την Εφαρμογή που συνδράμει στην δημιουργία πελατειακής σχέσης με τους συνδρομητές μας. Το περιεχόμενο των ψηφιακών καρτών των συνδρομητών του ιστότοπου μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των ιδίων (συνδρομητών) ή των δημιουργών του και η Εταιρία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για αυτό. Σε περίπτωση που θεωρείται ότι θα υποστείτε οποιουδήποτε είδους ζημία από τη χρήση της εφαρμογής ή του περιεχομένου τρίτων που καταχωρείται σε αυτήν σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected] και να αιτηθείτε την αφαίρεση του επίμαχου περιεχομένου.ΣΗΜΑΤΑ


Εκτός εάν άλλως αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα από τα σήματα, λογότυπα κλπ. που αναφέρονται ή εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην Εταιρεία μας. Το περιεχόμενο των Ψηφιακών καρτών ανήκει αποκλειστικά στην ιδιοκτησία των συνδρομητών μας.ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ


Ο ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση στις ιστοσελίδες των συνδρομητών μας, οι οποίες δεν ελέγχονται από την Εταιρία μας και συνεπώς δεν φέρουμε καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων, καθώς και καμία ευθύνη για την πρόκληση ζημίας από τυχόν μετάδοση υιού, συνεπεία της χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων. Το περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρία μας, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω του ιστότοπου μας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ


Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου καθώς και η χρήση αυτού διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο του ιστότοπου θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679- GDPR)ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ


Σκοπός του ιστότοπου μας είναι η γνωριμία σας με χρήση ψηφιακού μάρκετινγκ και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης με την παρουσίαση του αντικειμένου και της δραστηριότητας σας σε τρίτους που πιστεύετε ότι μπορεί να τους ενδιαφέρουν.Το Γραφείο μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο ή όταν το αιτείστε εσείς οι ίδιοι με την καταχώρηση των στοιχείων σας στην φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ


Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της Εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν- Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)- Οδηγία 2002/58/ΕΚ- Σχετική ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ


Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:α) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ


Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.β) ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail TransferProtocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία μας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα επεξεργαστεί τα δεδομένα που θα καταχωρήσετε με σκοπό την εξυπηρέτηση του εκάστοτε αιτήματος/ερωτήματος σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και για το εύλογο χρονικό διάστημα.Τα δικαιώματα σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που μπορείτε να ασκείτε υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός ΕΕ (2016/679) και ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής: α) υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους β) εναντίωση στην επεξεργασίας τους, γ) φορητότητα των δεδομένων σας.Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με την Εταιρία μας στα τηλέφωνα 2109570957 – 2109570975. Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράβαση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: [email protected].Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIE (σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ)ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ COOKIE;


Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους. Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντος μοναδικού αριθμού).TA COOKIES ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΊΣ


Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστότοπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org.Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών (Third-party cookies) που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο.ΤΑ COOKIES ΤΗΣ GOOGLE ANALYTICS


Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστότοπο μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ εδω. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ εδω.Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστότοπου δεν θα επηρεαστεί.ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ COOKIES


Ο επισκέπτης όταν εισέρχεται πρώτη φορά στον ιστότοπο μας ενημερώνεται σχετικά με την ύπαρξη cookies. Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί, πρέπει να διακόψει την περιήγησή του στον ιστότοπο ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του browser. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών του.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (SecureSockets Layer).

Greek FlagBritish FlagRussian Flag

Copyright © 2021 Artcool Cards

Logo
InstagramFacebook
Logo
InstagramFacebook

Copyright © 2021 Artcool Cards

Greek FlagBritish FlagRussian Flag